Dzielimy spożywane przez nas pokarmy na 3 grupy. Pierwszą z nich stanowi grupa białkowa, drugą węglowodanowa, z kolei ostatnią – neutralna. Dieta rozdzielna inauguruje jedną, nadrzędną zasadę. Brzmi ona następująco: