Wskaźnik BMI pozwala na określenie, czy stosunek naszej masy ciała względem wzrostu jest właściwy. W jaki sposób obliczyć BMI? Obliczenie tego wskaźnika jest niezwykle proste, należy tylko podstawić wartości do ogólnego wzoru BMI. Warto jednak mieć na uwadze, że obliczenie BMI nie wiąże się z mierzeniem zawartości tłuszczu w organizmie! Umożliwia wyłącznie stwierdzenie, czy nie grozi nam niedowaga, otyłość czy też nadwaga. Wskaźnik BMI obliczany jest jednakowo w przypadku kobiet i mężczyzn. W celu określenia własnego BMI należy swoją wagę w kilogramach podzielić przez wzrost liczony w metrach, podniesiony do kwadratu. Uzyskany wynik oznacza wartość wskaźnika BMI.
Jeżeli natomiast chodzi o wskaźnik BMI u dzieci, to w tym przypadku dokonujemy obliczeń identycznych jak u dorosłych. Z tą różnicą, że po obliczeniu uzyskany wynik porównywany jest z wynikami dzieci w podobnej grupie wiekowej. Z pewnością zaletą wskaźnika BMI jest jego prostota obliczenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że uzyskanego wyniku nie należy w żaden sposób lekceważyć. Podczas, gdy jest za niski lub za wysoki i wskazuje niedowagę lub otyłość niezbędna będzie wizyta u specjalisty, który doradzi nam co dalej robić i być może wprowadzi odpowiednie leczenie. W sieci internetowej znajduje się wiele kalkulatorów BMI, które znacznie ułatwią obliczanie wyniku, dzięki czemu od razu będziemy wiedzieć w jakiej sytuacji się znajdujemy.